NOVINKY

  • 2014-10-25 Přidány nové informace v sekci Aktuality
  • 2014-06-04 Schůzka grémia INAP
  • 2014-01-30 Pdf finalizované MZ4 zpřístupněno v OPVK INFO
  • 2014-01-14 Schůzka grémia INAP

 

Partneři projektu

Jednotliví partneři jsou zapojeni v následujích oblastech projektu.

  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  se prostřednictvím Johanna Palisy v Ostravě účastní především inovací studijního oboru Astrofyzika. Studenti i pracovníci Ústavu fyziky budou mít možnost využít specifické technické vybavení a datové zdroje astronomického a popularizačního pracoviště. Zcela klíčové bude umožnění série stáží a praktických pozorování s vybavením VŠBTU větším skupinám studentů. VSB-TU se bude rovněž podílet na přípravě astronomické učebny pro studenty, která bude alokována v Opavě. Zároveň bude docházet k proškolování akademických pracovníků VŠB-TU experty SU Opava.
  • Participace Fakultní nemocnice Ostrava spočívá zejména v účasti Popáleninového centra na inovaci oboru Počítačová technika a její aplikace akreditovaného v rámci studijního programu Aplikovaná fyzika. Fakultní nemocnice Ostrava poskytne možnost zapojení teoreticky vzdělaných studentů do atraktivní praktické části. Cílová skupina studentů i akademických pracovníků bude mít přístup k moderním medicínským diagnostickým přístrojům a především k nezpracovaným anonymizovaným datům.
  • Společnost ELOK Opava se zapojí do inovací bakalářských oborů Počítačová technika a její aplikace a Monitorování životního prostředí studijního programu Aplikovaná fyzika především poskytováním komplexní technické podpory, umožní studentům pracovat na specializovaných měřících přístrojích a využívání těchto přístrojů v rámci přípravy seminárních a bakalářských prací i studentských projektů. Zároveň bude zajišťovat i střednědobé stáže studentů na svém pracovišti.

Díky možnosti participace cílové skupiny studentů i akademických pracovníků na řešení konkrétních praktických problémů ve spolupráci s partnery projektu dojde k získání zkušeností z praxe, rozvoji kreativních dovedností i finálnímu zvýšení konkurenceschopnosti studentů a jejich uplatnitelnost na trhu práce.

 

Partners

Joomla templates by a4joomla