NOVINKY

  • 2014-10-25 Přidány nové informace v sekci Aktuality
  • 2014-06-04 Schůzka grémia INAP
  • 2014-01-30 Pdf finalizované MZ4 zpřístupněno v OPVK INFO
  • 2014-01-14 Schůzka grémia INAP

 

O projektu

Cílem projektu jsou inovace bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů realizovaných na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě (FPF SU) Ústavem fyziky (ÚF), Ústavem historických věd (ÚHV), Institutem tvůrčí fotografie (ITF) a  Ústavem veřejné správy a regionální politiky  (ÚVS) Fakulty veřejných politik (FVP SU) v úzké spolupráci  s Hvězdárnou a planetáriem JP VŠB - TU Ostrava, Fakultní nemocnicí  Ostrava, SÚJV v Dubně a firmou ELOK-Opava s.r.o.

Inovace výuky jsou orientovány na zvýšení konkurenceschopnosti budoucích absolventů na trhu práce. Primární cíle projektu v jednotlivých oblastech inovací pak představují:

  • Upevnění mezinárodní interinstitucionální spolupráce magisterských a doktorských studentů.
  • Rozšíření spolupráce ústavů SU s externími subjekty při zapojení studentů do řešení skutečných problémů z praxe.
  • Výrazné posílení spolupráce na úrovní ústavů i fakult a následné zvýšení efektivity výuky.
  • Posílení interdisciplinárních vazeb mezi exaktními, uměleckými a humanitními obory.

U magisterského a doktorského studia se předpokládá posílení přímé vazby studia na spolupráci na mezinárodní úrovni, důraz na oborově specifické ICT dovednosti a projektově orientovanou výuku. Bude podporován rozvoj kreativity další měkkých dovedností ("soft-skills").

U aplikovaných oborů jsou akcentovány praktické aktivity a znalost technologií a nástrojů aktuálních na trhu práce. Do výuky budou nově zapojeny externí spolupracující instituce. Plánujeme úzkou kooperaci mezi komplementárními technologicky a umělecky orientovanými obory studia.

Vzhledem k širokému spektru zaměření inovovaných studijních programů bude výsledkem zvýšení uplatnitelnosti absolventů inovovaných programů v prostředí špičkových tuzemských a zahraničních pracovišť a akademických institucí, ve státní správě, regionální samosprávě a soukromém sektoru. 

 

OPVK logo colIII cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Joomla templates by a4joomla