NOVINKY

  • 2014-10-25 Přidány nové informace v sekci Aktuality
  • 2014-06-04 Schůzka grémia INAP
  • 2014-01-30 Pdf finalizované MZ4 zpřístupněno v OPVK INFO
  • 2014-01-14 Schůzka grémia INAP

 

Externí spolupráce

Mimo zapojení jednotlivých partnerů těží realizace projektu rovněž z intenzifikace existující externí spolupráce a zapojení špičkových externích odborníků, zejména pak v následujících oblastech.

  • V rámci inovací studia Teoretické Fyziky a astrofyziky úzká spolupráce se členy prestižní skupiny kvalifikovaných odborníků z pražské části Astronomického ústavu, tzv. Pražské skupiny relativistické astrofyziky (PRAG), věnující se vědeckovýzkumné činnosti v oblasti moderní relativistické fyziky a teoretické astrofyziky.
  • V rámci Inovací doktorského a magisterského studia Teoretické Fyziky a astrofyziky kontakty se Spojený ústavem jaderných výzkumů v Dubně, zejména s Oddělením neutronové aktivační analýzy Frankovy laboratoře neutronové fyziky, jejichž využití by se mělo nadále rozvíjet a prohlubovat. Zde předpokládáme řadu krátkodobých výjezdů akademických pracovníků a účastí studentů oboru MŽP na této instituci.
  • Podílu zahraničních expertů na inovaci studia ve všech klíčových oblastech, a to jak při přednáškové činnosti a tvorbě studijních materiálů, tak i při supervizi individuálních a kolektivních studentských softwarových projektů. Předpokládáme zapojení špičkových expertů z Oxfordské univerzity (GB), Centra pro výzkum kosmického záření (FR), Univerzity v Hirošimě a dalších pracovišť.
Joomla templates by a4joomla